Sạc Laptop Lenovo 20V – 6.75A 135W (Đầu Vuông)

Available: In stock

650.000